Αίτηση για αγορά οικογενειακού τάφου στο 2ο κοιμητήριο του Δήμου Κρωπίας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το έντυπο αίτησης που απαιτείται