Αίτηση κίτρινης διαγράμμισης (ζιγκ-ζαγκ) σε είσοδο οικίας/καταστήματος

 

Προσοχή, η αίτηση έχει ισχύ με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)Το πλάτος του πεζοδρόμιου είναι μικρότερο από 0,70 μ. ή

β)Λόγω εμποδίων στο πεζοδρόμιο, η ελεύθερη ζώνη όδευση πεζών είναι μικρότερη από <0,70 μ.

 

Παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την αίτηση.