Αίτηση χορήγησης αντιγράφου πολεοδομικού σχεδίου και πίνακας ιδιοκτητών

Παρακαλούμε όπως αναγραφεί στην αίτηση ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου