Αίτηση απαλλαγής Δημ.Τελών για επιχειρήσεις λόγω COVID-19

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται