Αίτηση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας και εισφοράς

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αίτηση και τα έγγραφα που απαιτούνται

 

Συνημμένα έγγραφα - απαιτείται ένα από τα παρακάτω δύο στοιχεία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

  • Κτηματολογικός Αριθμός (Κ.Α) γεωτεμαχίου (σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη)
  • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.)