Δήλωση υπόχρεου ιδιώτη για καθαρισμό οικοπέδου (πυροπροστασία)

 

Παρακαλούμε κάντε τη δήλωση σας εδώ:

https://akatharista.apps.gov.gr/

 

(Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη πρωτοκολλήσει δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων στο δήμο Κρωπίας, παρακαλούνται να καταχωρήσουν ξανά στην ανωτέρω πλατφόρμα)