Αίτηση για μείωση ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ λόγω αναπηρίας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα δικαιολογητικά και την αίτηση που απαιτούνται