Αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.