Αίτηση για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

1.Άδεα λειτουργίας καταστήματος

2.Σχεδιαγράμμα του αιτούντος χώρου κατάληψης