Αίτηση παλαιότητας κτίσματος προ 1990

Παρακαλώ δείτε παρακάτω τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.