Αίτηση απλουστευμένης γνωστοποίησης κυε των άρθρων 10, 11 και 12 (αυτόματοι πωλητές, καφες σε διερχόμενους και τυποποιημένα τρόφιμα)

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται