Αίτηση για μεταφορά Οστών απο το 2ο Κοιμητήριο του Δήμου Κρωπίας στο 1ο Κοιμητήριο του Δήμου σε οικογενειακό τάφο

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το έντυπο αίτησης που απαιτείται