Αίτηση ονομασίας οδού
Παρακαλώ όπως προβείτε στην ονομασία οδού όπως αυτή περιγράφεται στον παρακάτω χάρτη/συνημμένο σχέδιο...