Αίτηση παλαιότητας κτίσματος προ 1955

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.