Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται