Αίτηση προσωρινής χρήσης οδοστρώματος/πεζοδρομίου (π.χ. λόγω μετακόμισης)

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη σχετική αίτηση