Αίτηση ενοικίασης τάφου 3ετους χρήσεως στο 2ο Κοιμητήριο

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το έντυπο αίτησης που απαιτείται