Αίτηση Ταφής σε Οικογενειακό τάφο στο 1ο Κοιμητήριο

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το έντυπο αίτησης που απαιτείται