Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται