Αίτηση υψομέτρου

Για την αίτηση υψομέτρου απαιτέιται η αίτηση και το αντίγραφο του Τοπογραφικού διαγράμματος με απόσπασμα Ρ.Σ. .