Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

Χρήστης Επιπέδου Α

Για να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης “Επιπέδου Α” στη διαδικτυακή μας πύλη, πρέπει απλά να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας.

Η εγγραφή γίνεται μία φορά και στην συνέχεια η είσοδός στο σύστημα είναι ελεγχόμενη και γίνεται με την χρήση του «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι ορίσατε κατά την εγγραφή.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης “Επιπέδου Α” έχει δικαίωμα υποβολής μέρους των διαθέσιμων αιτημάτων. 

Ο πολίτης παρακαλουθεί την πορεία του αιτήματος του μέσα απο τον λογαριασμό του και συγκεκριμένα απο την επιλογή "Τα Αιτήματα μου"

Χρήστης Επιπέδου Β

Για να γίνετε πιστοποιημένος  χρήστης ή αλλιώς χρήστης “Επιπέδου Β” στη διαδικτυακή πύλη, πρέπει να κάνετε εγγραφή μέσω στου TAXISnet .

Κάθε πιστοποιημένος χρήστης Επιπέδου Β έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος.

 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

 

Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων