Αίτηση βεβαίωσης χορήγησης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη τοποθεσία

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται