Αίτηση έκδοσης αδείας επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται